cestovni-ruch.cziCOT.czCZeCOT.infoWMP.czXMLevents

Jak se pokusit vytvořit „lovebrand“ v cestovním ruchu

Zařazeno v
Outgoing
Incoming
Města & Regiony
HORECA & MICE

22.2.2021

Slova brand a lovebrand se paradoxně i díky covidu začala čím dál více skloňovat i v segmentu cestovního ruchu a gastronomie. Právě „lovebrandy“, které zákazníci milují, mají nejen v době krize „jednodušší“ pozici a jejich „konzumenti“ je podrží, občas odpustí chybu nebo jiným způsobem podpoří. Komplikací pro budování brandu v cestovním ruchu je častá neschopnost definovat vlastní značku a odpovědět na základní otázky jako je vize, mise, poslání, cílová skupina nebo unikátní nabídka. To jsou klíčové prvky strategie značky. 

Lovebrandy mají nejen v době krize jednodušší pozici

Ač v marketingovém světě neexistuje jednotný manuál nebo postup, jak pracovat se značkou, vždy je velmi důležité, jakou strategii si daná značka nastaví. Málokdo dokáže nakreslit logo automobilu Volvo, ale všichni vědí, že jde o bezpečný vůz a automobilka Volvo se s touto asociací maximálně spojuje. Logo Applu zase dokáže nakreslit většina. Obě značky nějak vnímáme. Vytvářejí v nás pocity a emoce, a co je důležité, obchodně fungují. Každá firma má však svoji brandovou strategii a tu je zapotřebí si stanovit i v cestovním ruchu. 

Co je a co není brand?

Brand není definovaný jen logem nebo sloganem a barvou. Jde od začátku o komplexnost, kterou vnímáme v chování, v komunikaci, distribuci nebo samotném smyslu společnosti. Brand by v nás měl vyvolat očekávání a touhu a toto očekávání a touhu opakovaně uspokojovat. I díky brandu se dokážeme odlišit v konkurenčním boji. Brand přináší zákazníkům záruku a je to velká investice do budoucnosti.

Proces budování značky – branding

  • Definice značky (poznání, odlišení, pilíře značky, asociace, zákazník, produkt)
  • Ztvárnění značky (logo, grafika, slogan, barvy, písma, představitelé)
  • Komunikace (tonalita komunikace)
  • Distribuce a měření značky

Co jsou dle Travelbakers nejdůležitější prvky brandingu

Na našich školeních a workshopech klademe při práci s brandem velký důraz na poznání sebe sama – tedy analýzu vnitřku organizace, rozhovory s pracovníky, rozhovory se zákazníky, zjištění jejich potřeb a tužeb. Pokud budeme vědět, proč nás zákazníci mají rádi, co u nás oceňují a proč nás „konzumují“, lépe pochopíme, co jsou naše hlavní atributy značky.

Dalším důležitý krokem je definice poslání značky. Jde o jakýsi interní dokument, který je tvořen vizí, misí a řešením. Jedná se často o „obyčejné“ otázky, kdy zkušenost ukazuje, že společnosti nemají svoji vizi, ani misi stanovenou, ale investují do tvorby loga, sloganů nebo do reklam, bez schopnosti zodpovědět otázku „KAM SMĚŘUJEME?“ 

Základní otázky k budování brandu

  • Vize (Proč?)

Stanovme si, proč to vše děláme? Co chceme ve společnosti zlepšit nebo posunout, jak si představujeme ideální stav v budoucnosti? 

  • Mise (Jak?)

Mise je cesta za vizí, je to plán. Jak se snažíme změny dosáhnout? 

  • Řešení (Co?)

Jaké produkty nebo služby nabízíme?

Jakmile si organizace stanoví misi, vizi a řešení, můžeme si vytvořit poslání značky. Příkladem může být poslání Google: „Naším posláním je uspořádat informace z celého světa tak, aby byly všeobecně přístupné a užitečné.“ Nebo společnost Nike a jejich poslání: „Přinést inspiraci a inovaci každému sportovci světa, protože pokud máš tělo, jsi sportovec.“ Celkové poslání nám ukazuje, kam značku směřujeme a co s ní chceme říci.

Brand by v nás měl vyvolat očekávání a touhu a toto očekávání a touhu opakovaně uspokojovat.

Další strana